Gaziantep ALES KURSU

Gaziantep ALES KURSU

Gaziantep Özel Gazikent Yargı Akademi, 30 yıllık eğitim geçmişi ve tecrübesiyle ALES alanında Gaziantep’in lider hazırlık kursu olma konumunu koruyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğtimi Giriş Sınavı ALES, akademik kariyer yapmak isteyen lisans mezunlarının girmesi gereken bir sıralama sınavıdır. İlgili mevzuat gereği üniversitelerde öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda; yurt içinde lisansüstü eğitime başlarken ve yurt dışına master eğitimi için gidecek adayların belirlenmesinde kullanılacak puanların elde edildiği bir sınav sitemidir. Birçok gelişmiş ülkede de ALES benzeri sınavlar yapılır. Bunların en yaygınları GMAT ve GRE’dir. ALES’in mantık açısından GRE’ye benzediği söylenebilir. ALES’in

Gaziantep ALES KURSU

GAZİANTEP ALES KURSU

Gaziantep Özel Gazikent Yargı Akademi, 30 yıllık eğitim geçmişi ve tecrübesiyle ALES alanında Gaziantep’in lider hazırlık kursu olma konumunu koruyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğtimi Giriş Sınavı ALES, akademik kariyer yapmak isteyen lisans mezunlarının girmesi gereken bir sıralama sınavıdır. İlgili mevzuat gereği üniversitelerde öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda; yurt içinde lisansüstü eğitime başlarken ve yurt dışına master eğitimi için gidecek adayların belirlenmesinde kullanılacak puanların elde edildiği bir sınav sitemidir. Birçok gelişmiş ülkede de ALES benzeri sınavlar yapılır. Bunların en yaygınları GMAT ve GRE’dir. ALES’in mantık açısından GRE’ye benzediği söylenebilir. ALES’in

ALES’e Kimler Katılabilir?

Lisans programlarının mezunlarıyla herhangi bir lisans programında eğitim gören herkes ALES’e başvurabilir. Yurtdışı lisans programlarından mezun kişiler denklik almışsa onlar da ALES’e girebilir. ALES’te herhangi bir yaş sınırı yoktur. Gaziantep, dört üniversitesi ve diğer üniversitelerden mezun binlerce öğrencisiyle ALES’te iddialı bir kenttir.

ALES’in İçeriği Nedir?

ALES bilgiyi ölçmez. Adayların Türkçe ve Matematik alanlarında hızlı düşünme, okuduğunu anlama, problem çözme, süreyi etkin ve verimli kullanma, çözüm stratejileri geliştirebilme gibi becerilerini ölçer. Sınav tüm adaylar için 50 Türkçe (ALES Sözel Testi) ve 50 Matematik (ALES Sayısal Testi) sorusundan oluşmaktadır. Sınav süresi 150 dakikadır.

Sözel testinin yokladığı beceriler şunlardır: Sözcük, söz öbekleri, cümlede ve parçada anlam; parçanın ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleme, cümle ve paragraf oluşturma, mantıksal akıl yürütme (sözel mantık)…

Sayısal testinin yokladığı beceriler şunlardır: Temel matematiksel işlemler, problem çözme, geometrik ilişkileri görme ve yorumlama, sayısal akıl yürütme, temel sayısal ilişkiler…

Unutulmamalıdır ki ALES bilgiyi ölçen değil, bilgiyi kullanarak problem çözmeye dayanan bir sınavdır. Temel amacı akademik kariyer düşünen adayların mantıksal muhakeme potansiyelini ortaya koyabilmektir. Bu alanda Gaziantep ALES kursu olarak Gazikent Yargı Akademinin Türkçe ve Matematik zümrelerinin hazırladığı ders programıyla başarının uzak olmadığını söylemek gerekir.

ALES Sonuçları Kaç Yıl Geçerlidir?

ALES sonuçları sınav tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir. Bu süre zarfında puanınızı yükseltmek için tekrar sınava girebilirsiniz. Bu durumda elinizdeki en yüksek ALES sonucu geçerli olacaktır. Geçmiş puanlarınızı yükseltmek ve rakipleriniz karşısında sıralamanızı yükseltmek için de Özel Gazikent Yargı Akademi Gaziantep ALES Kursu yanınızda.

ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları Nelerdir?

ALES Sayısal Puanı: %75 Sayısal + %25 Sözel

ALES Sözel Puanı:%75 Sözel + %25 Sayısal

ALES Eşit Ağırlık Puanı: %50 Sözel + %50 Sayısal

Görüldüğü gibi sayısal puan türüne ihtiyacı olan bir adayın sözel testinde de başarılı olması, sözel puan türüne ihtiyacı olanların ise mutlaka sayısal testinde de varlık göstermesi gerekmektedir. Aksi halde kendi alanı dışındaki testi çözmeyen aday rakiplerinin %25 gerisine düşebilmektedir. Eşit ağırlık puan türüne ihtiyacı olan adaylar içinse sözel ve sayısal testleri eşit öneme sahiptir.

Gaziantep Özel Gazikent Yargı Akademi, eğitim alanındaki 30 yıllık deneyimiyle Gaziantep ALES Kursu alanında liderliğini sürdürüyor. ALES’te başarı için bize gelin, profesyonel eğitim kadromuzun ALES’e özel hazırladığı ders ve çalışma programıyla rakiplerinize fark atın.

TÜRKÇE SORULARINDA ÖSYM’NİN BEKLENTİLERİ

ALES Türkçe soruları incelendiğinde ÖSYM’nin adaylardan şunları beklediği anlaşılmaktadır:

1.            Dikkat ve odaklanma.

2.            Okuduğunu anlama.

3.            Okuduğunu yorumlama.

4.            Okuduklarından hareketle senteze ulaşma.

5.            Okuduklarını organize edebilme.

ALES TÜRKÇE SORULARININ KONU DAĞILIMI

ÖSYM, bu beş başlıkta adayların seviyelerini ölçmek için Türkçe dersinin şu konu başlıklarından yararlanmaktadır:

1.            Paragrafta anlam

2.            Paragrafın yorumu

3.            Paragrafta ana fikir

4.            Paragrafta yardımcı düşünce

5.            Paragrafta anlatım teknikleri

6.            Paragrafta yapı

7.            Paragraf oluşturma

8.            Sözcüğün anlam özellikleri

9.            Sözcükte anlam değişmeleri

10.          Sözcükler arası anlam ilişkileri.

11.          Cümleden anlam

12.          Cümleden ulaşılabilecek yargıyı bulma

13.          Cümlede anlam ve kavram.

14.          Cümle oluşturma

15.          Sözel akıl yürütme ve sözel mantık.

ALES TÜRKÇE SORULARININ KONULARA GÖRE DAĞILIMI

ALES Türkçe sorularının dağılımına bakıldığında yaklaşık dağılımın şu şekilde olduğu görülmektedir:

Sözcükte anlam: 5 soru

Cümlede anlam: 10 soru

Paragrafta anlam: 27 soru

Sözel akıl yürütme / sözel mantık: 8 soru

SÖZEL MANTIK /MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME SORULARININ ÖNEMİ

Adaylar için ALES’te belirleyici soruların sözel mantık / sözel akıl yürütme soruları olduğu görülmektedir. Bu soruların doğru çözüm tekniğini bilmeyen adaylar soruları çözmekte zorlanmakta hatta bu soruları boş bırakmaktadırlar. Kurumumuzda alanında tecrübeli öğretmenlerimiz tarafından geliştirilen çözüm teknikleri ile %100 başarı garantisiyle sözel mantık/sözel akıl yürütme sorularının çözüm teknikleri çıkmış sorular üzerinden uygulamalı olarak öğretilmektedir.

 

ALES MATEMATİK: HIZLI DÜŞÜNME VE PROBLEM ÇÖZME

Gazikent Yargı Akademi ALES kursunda öğrencilerin en çok zaman kaybettiği ve sorun yaşadığı derslerin başında matematik ve geometri olduğu bilinir. Bu sebeple cebir, sayılar, problemler gibi bildiğiniz ve kolay soruların geldiği konular temel ve ileri düzeyde iki ayrı program çerçevesinde verilir. Kursun başından sonuna kadar geometri, sayısal mantık ve problemler konusu üzerinde profesyonel yaklaşımla özel zaman harcayarak en iyi eğitimi alırsınız.Ayrıca seviye sınıflarımızda temel matematik ve ileri düzey sınıflar oluşturularak sistematik bir ilerleyiş kaydedilmektedir.Ayrıca sayısal mantık problemleriyle birlikte yeni nesil rutin olmayan problem çözümlerimizle derslerimiz yürütülmektedir.

ALES MATEMATİK KONULARI

1. TEMEL KAVRAMLAR (SAYILAR)

2. RASYONEL SAYILAR VE ONDALIK SAYILAR

3. ASAL ÇARPANLAR VE TAM BÖLEN SAYISI

4. BÖLME VE BÖLÜNEBİLME KURALLARI

5. OBEB VE OKEK

6. FAKTÖRİYEL

7. BİRİNCİ VE İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER 8. EŞİTSİZLİKLER VE SIRALAMA 9. MUTLAK DEĞER 10. ÜSLÜ SAYILAR 11. KÖKLÜ SAYILAR 12. ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 13. ORAN VE ORANTI 14. SAYI PROBLEMLERİ 15. KESİR PROBLEMLERİ 16. YAŞ PROBLEMLERİ 17. YÜZDE PROBLEMLERİ 18. KAR VE ZARAR PROBLEMLERİ 19. FAİZ PROBLEMLERİ 20. KARIŞIM PROBLEMLERİ 21. HAREKET PROBLEMLERİ 22. İŞ VE İŞÇİ PROBLEMLERİ 23. KÜMELER 24. FONKSİYONLAR 25. İŞLEM VE MODÜLER ARTİMETİK 26. PERMÜTASYON 27. KOMBİNASYON 28. OLASILIK 29. TABLO VE GRAFİK PROBLEMLERİ 30. SAYISAL MANTIK

ALES GEOMETRİ KONULARI

1. DOĞRUDA AÇILAR

2. ÜÇGENDE AÇILAR

3. AÇI-KENAR BAĞINTILARI

4. DİK ÜÇGEN

5. İKİZKENAR ÜÇGEN

6. EŞKENAR ÜÇGEN

7. AÇIORTAY

8. KENARORTAY

9. ÜÇGENDE ALAN

10. ÜÇGENDE BENZERLİK

11. ÇOKGENLER

12. DÖRTGENLER

13. PARALELKENAR

14. EŞKENAR DÖRTGEN

15. KARE

16. DİKDÖRTGEN

17. YAMUK

18. DELTOİD

19. ÇEMBERDE AÇI

20. ÇEMBERDE UZUNLUK

21. DAİREDE ALAN

22. ANALİTİK GEOMETRİ

23. KATI CİSİMLER

DERS DAĞILIMLARIMIZ

Kursumuzda      haftalık 8 saat matematik ve geometri / sayısal mantık, 4 saat Türkçe / hızlı okuma ve anlama teknikleri / sözel mantık dersi verilmektedir.

YAYINLARIMIZ

Kursumuzda adaylara ücretsiz olarak Yargı Yayınlarının Türkçe ve matematik konu anlatımı seti ile soru bankaları verilmektedir. Bunun yanında kaydolan tüm kursiyerlere ALES çıkmış sorular soru bankası verilmekte, ALES denemeleri ise iki farklı yayından toplamda 15 deneme yapılmaktadır.

Ücretsiz çevrimiçi Kayıt Olun

Şimdi kayıt Ol!

Kayıt Bilgileri

Gaziantep ALES KURSU

Ücretsiz çevrimiçi Kayıt Olun

Şimdi kayıt Ol!

Kayıt Bilgileri

Gaziantep ALES KURSU Dökümanları


Ücretsiz çevrimiçi Kayıt Olun

Şimdi kayıt Ol!

Kayıt Bilgileri

Copyright ©2019 Özel Gazikent Eğitim Kursları. Tüm Hakları Saklıdır.